PK-SportLab osnovan je sa ambicijom da postiže uspehe na globalnom nivou. Na tom putu ciljevi se lakše i lepše postižu i proslavljaju u društvu partnera, institucija i saradnika koji se IDENTIFIKUJU sa nama – i još važnije, sa onima koji VERUJU u nas.

PARTNERI

PK- sport lab

GLAVNI GLOBALNI PARTNER

PK- sport lab

GLOBALNI TEHNIČKI PARTNER

PK- sport lab

ZVANIČAN AUTOMOBIL

PK- sport lab

TEHNIČKI PARTNER

PK- sport lab

ZVANIČNO

PK- sport lab

ZVANIČNO OSIGURANJE

PK- sport lab

ZVANIČNO

PK- sport lab

ZVANIČNO ZDRAVSTVO

PK- sport lab

ZVANIČNO

PK- sport lab

ZVANIČNO OBRAZOVANJE

PK- sport lab

ZVANIČNO

SPORTSKE USTANOVE

PK- sport lab
PK- sport lab
PK- sport lab
PK- sport lab
PK- sport lab
PK- sport lab
PK- sport lab
PK- sport lab

SARADNICI

Ajna d.o.o.                                                                               Knjigovodstvena agencija
Kolezeee Solutions                                                                 IT kompanija
Mintonette                                                                               Odbojkaški klub, Beograd
Solving Communications                                                       Organizovanje događaja i video produkcija
Talent Centar                                                                           Fudbal mlađih kategorija na jednom mestu