Biznis sastanak

#6 КOJI SU BENEFITI MOG POTENCIJALNOG ANGAŽOVANJA

SPORTSKI BENEFITI:

⋆ Obuka i korekcija plivanja svih selekcija
⋆ Кondicioniranje u vodi (ponekad u kombinaciji sa vežbama na kopnu) svih selekcija
⋆ Psihološka priprema u vodi (ponekad u kombinaciji sa vežbama na kopnu) svih selekcija
⋆ Rehabilitacija u vodi (ponekad u kombinaciji sa vežbama na kopnu) svih selekcija
⋆ Oporavak u vodi (ponekad u kombinaciji sa vežbama na kopnu) svih selekcija
⋆ Stručni individualni rad sa svim fudbalerima, po potrebi
⋆ Edukovanje trenera (predavanja, seminari, demonstracije treninga, zimske i letnje škole, za licence…)
⋆ Rentiranje usluge „Treniniga u vodi“ gostujućim reprezentacijama, klubovima, akademijama i igračima
⋆ Edukovanje gostujućih reprezentacija, klubova, akademija, trenera i igrača
⋆ Edukovanje i stručni rad sa sudijama
⋆ Prioritetna dostupnost svih usluga seniorskim ekipama vašeg kluba/akademije/saveza

BENEFITI UGLEDA:

⋆ Pozitivna slika u svetu fudbala zbog inovativnog ulaganja u dugoročni razvoj igrača

KORPORATIVNI:

⋆ Rekreativno plivanje, obuka i korekcija plivanja zaposlenih u vašem klubu/akademiji/savezu
⋆ Organizovani termini za sponzore (rekreativno plivanje, TEAM BUILDING, obuka i korekcija plivanja)

INFRASTRUKTURNI:

*Mogućnost upravljanja bazenom…

Finansijski:

* Povećanje tržišne vrednosti igrača (shodno njihovom boljem učinku u igri i boljim fiziološkim sposobnostima)
* Prodaja projekta, zainteresovanim stranama, za izgradnju bazena sa posebnim dimenzijama (Ukoliko vaš klub/akademija/savez/igrač bude gradio bazen po mojim preporukama)
* Moja otkupna klauzula za zainteresovane reprezentacije, klubove, akademije, agencije i igrače
* Edukacije i stručni rad „Trening u vodi“ sa klijentima koji nisu članovi vašeg kluba/akademije/saveza

Fudbalska lopta

!Vreme je da svoj tim povedete na sledeći nivo!